...

Intro

The following work is my Doctoral Dissertation, defended in New York in 1995. A short explanation is in order: One of the first things I did after my arrival in the US was to write an article for Psychology Today entitled “The Totalitarian Mind.” It raised the question whether life in a totalitarian society had far reaching psychological effects, including widespread alienation and self deception, which undermined one’s moral ability to resist become part of the system. The paper did not get published, rightfully so, I may add, because I was trying to translate the ornate Romanian academic style into English, with poor results. However the issue stayed with me.
Much later, as a doctoral student, I worked with Stanley Milgram, and discussed with him the possibility of studying obedience in the context of a totalitarian system. After his untimely death, I was advised to take a class with Robert Jay Lifton. His concepts of “psychic numbing” and “psychic doubling” were what I have been looking for. I wrote an essay for Dr. Lifton on the “Psychology of Evil” which became the nucleus of my dissertation.
This work is an attempt to validate the concept of “psychic numbing” and to explore its ramifications. In a way, I have come full circle, and returned to the problems raised in my first attempted article. I believe that life in communist Romania qualified as an extreme life event which resulted in widespread numbing, and that the social pathology we can observe today: the coarsening of the culture and language, the rudeness, the utilitarian morality and the widespread corruption and cynicism are its consequences

Introducere

Lucrarea de față este dizertația mea, susținută in New York în 1995.O scurtă explicație este necesară: Unul din primele lucruri pe care le-am făcut odată ajuns in SUA a fost să scriu un articol pentru Psychology Today întitulat ”Mintea Totalitară.” Întrebarea pe care am ridicat-o era dacă viața într-o societate totalitară are consecințe psihologice semnificative și generalizate, ca de exemplu alienarea și auto-amăgirea, care subminează abilitatea morală de a rezista tendinței de integrare în sistem. Articolul nu a fost publicat, pe drept,perntru că încercam să traduc stilul academic complicat Românesc în engleză cu puțin succes. Cu toate acestea, problema a continuat să mă preocupe.
Mult mai târziu, ca student la doctorat, am lucrat cu Stanley Milgram și amdiscutat cu el posibilitatea de a studia fenomenul supunerii în contextul unui sistem totalitar. După moartea sa prematură am fost îndrumat să urmez un curs al lui Robert Jay Lifton. Conceptele sale de ”amorțire psihică” și ”dublare psihică” erau ceea ce căutam. Am scris un eseu pentru Dr.Lifton despre ”Psihologia Răului” care a devenit sâmburele dizertației mele.
Dizertația este o tentativă de a valida conceptul de ”amorțire psihică” și a-i explora ramificațiile.Țintr-un fel m-am întors de unde am plecat. Cred că viața in Romania comunistă se califica drept un eveniment extrem care rezultă îi amorțire psihică generalizată, și că patologia socială observabilĂ astăzi: vulgarizarea culturii și a limbii, grosolănia,moralitatea utilitară, corupția și cinismul sunt consecințele trecutului totalitar.

Download this dissertation
in pdf format.